Velení a štáb

Velení a štáb

Eskadra se dělí na lodě, každá loď má svého velícího důstojníka, výkonného důstojníka a bocmana, kteří dohlíží na její chod a na posádku.

Členové štábu mají na starosti různé funkce aspekty chodu eskadry. Některé štábní funkce může člen zastávat jako sekundární ke svým každodenním povinnostem na palubě lodi. Může je zastávat jak důstojník, tak člen mužstva.

Štábní a velitelské funkce

Velitel eskadry – zodpovídá za prezentaci klubu na veřejnosti, komunikace s partnerskými organizacemi (TRMN, BuNine, Worlds of Weber)

Zástupce velitele eskadry – zastupuje velitele v jeho nepřítomnosti, záložní kontaktní osoba

Náčelník štábu – dohlíží na finance klubu, stará se o to, aby členové platili členské příspěvky a řeší s velitelem eskadry finanční dostupnost pro klubové projekty. Dohlíží na práci štábu.

Vlajkový pobočník – dohlíží na to, aby velitel eskadry a všichni členové štábu měli přehled o tom, co se děje.

Logistik – zodpovídá za hromadné objednávky z Bureau of Supply, za objednávky věcí z galanterií, army shopů a je kontaktní osobou pro otázku stran zásobování.

Personální – Dohlíží, že členové v profilu na webu mají zapsané medaile, které jim náleží. Členové se na něj mohou obrátit, pokud jim nějaká medaile v systému chybí. Dohlíží na kontaktování nováčků a jejich přidělování na lodě.

Operační – řeší s velitelem eskadry nadcházející události, akce, jejich organizaci, odrazná deska pro velitelovy nápady

Zpravodajský – zjišťuje, jaké akce se konají v oblasti působení eskadry, zjišťuje, čeho by se mohla eskadra účastnit.

Komunikační – Zajišťuje, že informace zveřejněné ve skupině na facebooku se dostanou na fórum a naopak, stejně i s informacemi v mailu. Dohlíží na to, aby se informace o nadcházejících akcích objevily na hlavním webu.

Elektronický boj – Webmaster. Stará se o funkční a bezproblémový chod webu, fóra a jiných elektronických platforem.