Pravidla klubu

Obecné

39. eskadra bitevních křižníků (BatCruRon 39) – původně HMS Phantom Group – je oficiální český klub sdružující fanoušky Davida Webera a Honor Harringtonové.

Každý člen musí zaplatit administrativní poplatek na provoz webu a fanklubu, který činí 50 Kč ročně. Platí se při vstupu a potom každý leden. Získané prostředky slouží primárně k zajištění fungování webu a případně zakoupení propagačních věcí pro klub, např. vlajky.

Účel klubu

Účelem klubu je sdružovat fanoušky světa Honor Harringtonové i jejího autora Davida Webera a jejich přátele a propagovat existenci světů Davida Webera. Je platformou pro cosplay, roleplay, klubové a charitativní aktivity a zařizuje pravidelná setkání členů. Klub již několikrát zorganizoval návštěvu Davida Webera  a jeho manželky Sharon v ČR.

Práva a povinnosti velení

Eskadra se organizačně dělí na lodě. Každá loď má kapitána a výkonného důstojníka (XO). Kapitáni a XO si udržují přehled o členech své posádky, řeší s nimi jejich nápady, náměty, problémy nebo otázky. Zároveň pomáhají jednotlivým členům s realizací nápadů, které obvykle vyustí v pořádání akcí pro klub. Kapitán je také zodpovědný za povyšování aktivních členů, potažmo za navrhování členů na povýšení do vyšší hodnosti a stejně tak na vyznamenání. Kapitán a XO si rozdělí povinnosti a delegují dál pravomoci (např. ke členům oddílu námořní pěchoty) jak uznají za vhodné.

Kapitána lodi jmenuje velitel eskadry a další vyšší důstojníky a poddůstojníky jmenuje po domluvě s ním.

K eskadře je přičleněné i civilní sekce, která je organizována podobně a má předsedu a jeho zástupce.

Práva a povinnosti členů

Kromě ročního příspěvku na provoz klubového webu a klubu, tedy 50 Kč, nemá člen žádné specifické povinnosti. Člen je zván na klubové akce a má exkluzivní přístup k různým materiálům eskadry. Pokud má člen nápad na klubovou aktivitu nebo chce pomoct s  realizací nápadu, jde za kapitánem. Ten ho může odkázat na operačního důstojníka nebo případně dalšího člena štábu.

Lodě se dělí na různá oddělení. Je na členovi, kam se přihlásí a slouží to převážně pro účely role-playe a cosplaye. Umístění člen probere s personálním důstojníkem a následně i s kapitánem.

Zrovna tak výběr „zaměstnání“ v civilní sekci je na každém členovi.

Nástup na loď

Když se nováček přihlásí do fanklubu, napíše mu personální důstojník, který s ním probere veškeré důležité informace týkající se fungování v klubu a zodpoví jakékoliv otázky. Zároveň požádá nováčka, aby si vybral nějakou loď, a vysvětlí mu rozdíl mezi jednotlivými loděmi. Když si nováček vybere loď, dostane e-mail o lodi, kde mj. bude i přímý kontakt na kapitána, výkonného důstojníka a bocmana.

Na lodi se nováček stane astronautem 3. třídy (námořnictvo), vojínem (námořní pěchota) nebo civilistou (pokud zatím není rozhodnut)

Pokud by chtěl být důstojníkem, kapitán z něj může prozatím udělat kadeta a záhy ho povýšit do vyšší hodnosti, to je na rozhodnutí kapitána a bude vycházet i z aktuálního dostatku lidí na palubě.

Povyšování

Kapitán lodi může na návrh výkonného důstojníka nebo bocmana z titulu své funkce povýšit člena mužstva až do hodnosti poddůstojníka 1. třídy (Petty Officer 1st class) nebo štábního seržanta (Staff Sergeant) (na návrh velitele MARDETu). Povýšení na vyšší hodnost musí probrat s velitelem eskadry nebo jeho zástupcem.

Když se kapitán rozhodne přijmout na loď důstojníka, může někoho jmenovat kadetem a dál ho na vlastní zodpovědnost povýšit až do hodnosti staršího poručíka. Povýšení na vyšší hodnost musí probrat s velitelem eskadry nebo jeho zástupcem.

Informace o povýšení budou zveřejněny na fóru, Fb a přes email.

Udílení vyznamenání

Vyznamenání se udělují za konkrétní skutky nebo za dlouhodobou aktivní službu pro klub. Některá vyznamenání může udělit kapitán na vlastní zodpovědnost, některá udělí velení eskadry.

Přesný přehled vyznamenání a za co se udělují najdete ZDE

Vyloučení

Toto ustanovení se vztahuje na závažné prohřešky proti dobrým mravům, například napadení jiného člena, šikana, vytváření nepřátelské atmosféry apod.

Návrh na vyloučení člena může předložit jakýkoliv jiný člen svému kapitánovi. Kapitán problém prošetří a zváží, a pokud návrh na vyloučení podpoří, předloží jej veliteli eskadry. O vyloučení rozhodne „polní soud“ – porada velitele eskadry, náčelníka štábu a kapitánů. Rozhodnutí musí být jednohlasné. Kromě vyloučení může soud udělit nižší postih, například odvolání z funkce, degradaci, podmínečné vyloučení apod.

Kapitán má právo vyřešit problém „interně“ podle vlastního uvážení.