Vyznamenání a za co se udělují

Medaile a vyznamenání jsou způsob, jakým ocenit dobrou službu členů posádky. Vzhledem k tomu, že 39. eskadra je na odloučeném působišti na stanici Bohemia, medaile uděluje velení eskadry jménem admirality a po poradě se štábem.
Některé medaile může udělit i velící důstojník dané lodi bez další konzultace.
Návrh na medaili může podat každý. Pokud kterýkoliv člen eskadry myslí, že by někdo z jeho kolegů nebo podřízených měl dostat medaili, může to kdykoliv přednést svému velícímu důstojníkovi. Na velícím důstojníkovi a vlajkovém štábu bude potom posoudit, zdali navrhovaná medaile odpovídá zásluhám, popř. jestli místo ní nemá dát vyšší nebo nižší.
Ne každý může mít všechny medaile, to je prostý fakt. I v rámci fanklubu chceme, aby se medaile udělovaly za konkrétní zásluhy.

Seznam Vyznamenání

  Parliamentary Medal of Valor (Parlamentní medaile za statečnost)

Za co se uděluje: Nejvyšší vyznamenání za chrabrost v Královském mantichorském námořnictvu. Aby na ni měl člen právo, musí reálně zachránit život a zároveň riskovat svůj vlastní. Uděluje se za úspěšnou záchranu života, která ohrožovala život zachránce
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN
Kdo uděluje: Uděluje velitel eskadry jménem královny.
  Queen’s Cross for Bravery (Kříž královny za statečnost)

Za co se uděluje: Nejvyšší medaile za statečnost v Královském mantichorském námořnictvu a zároveň nejvyšší medaile udělovaná civilistům. Aby na ni měl člen právo, musí zachránit život. Uděluje se za jakoukoliv záchranu života (i neúspěšnou). Musí být potvrzeno, že zachráněný by bez pomoci zemřel.
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Uděluje velitel eskadry jménem královny.
  Manticore Cross (MC) (Mantichorský kříž)

Za co se uděluje: Druhé nejvyšší vyznamenání za chrabrost v Královském mantichorském námořnictvu. Uděluje se pouze důstojníkům. Uděluje se za dlouhodobou pomoc klubu ve všech ohledech lidem, bez nichž by klub neměl tvář, kterou má. /Pro lidi, bez nichž by klub nejspíš nebyl.
Komu: RMN, RMMC
Kdo uděluje: Uděluje velitel eskadry jménem Admirality.
  Osterman Cross (OC) (Ostermanův kříž)

Za co se uděluje: Druhé nejvyšší vyznamenání za chrabrost v Královském mantichorském námořnictvu. Uděluje se pouze poddůstojníkům a mužstvu. Uděluje se za dlouhodobou pomoc klubu ve všech ohledech lidem, bez nichž by klub neměl tvář, kterou má. /Pro lidi, bez nichž by klub nejspíš nebyl.
Komu: RMN, RMMC
Kdo uděluje: Uděluje velitel eskadry jménem Admirality.
  Saganami Cross (SC) (Saganamiho kříž)

Za co se uděluje: Třetí nejvyšší vyznamenání za chrabrost v Královském mantichorském námořnictvu. Uděluje se pouze důstojníkům. Uděluje se lidem, kteří pomáhají klubu vtisknout tvář a lidem, bez nichž by klub nebyl tím, čím je. Uděluje se za dlouhodobou obětavou pomoc.
Komu: RMN, RMMC
Kdo uděluje: Uděluje velitel eskadry jménem Admirality.
  Distinguished Gallantry Cross (DGC) (Kříž za význačnou chrabrost)

Za co se uděluje: Třetí nejvyšší vyznamenání za chrabrost v Královském mantichorském námořnictvu. Uděluje se pouze poddůstojníkům a mužstvu. Uděluje se lidem, kteří pomáhají klubu vtisknout tvář dlouhodobě a bez nichž by klub nebyl, co je. Dlouhodobá obětavá pomoc.
Komu: RMN, RMMC
Kdo uděluje: Uděluje velitel eskadry jménem Admirality.
  Order of Gallantry (OG) (Řád za chrabrost)

Za co se uděluje: Uděluje se pouze důstojníkům za mimořádnou pomoc buď u jedné konkrétní věci, nebo za dlouhodobější konzistentní pomoc v rámci klubu. Pro ty, co pomáhají klubu vtisknout tvář.
Komu: RMN, RMMC
Kdo uděluje: Uděluje velitel eskadry jménem Admirality.
  Navy Star (NS) (Námořní hvězda)

Za co se uděluje: Uděluje se pouze poddůstojníkům a mužstvu za mimořádnou pomoc buď u jedné konkrétní věci, nebo za dlouhodobější konzistentní pomoc v rámci klubu. Pro ty, co pomáhají klubu vtisknout tvář.
Komu: RMN, RMMC
Kdo uděluje: Uděluje velitel eskadry jménem Admirality.
  Distinquished Service Order (DSO) (Řád za vynikající službu)

Za co se uděluje: Uděluje se lidem, kteří se aktivně angažují v chodu klubu, v pořádání klubových akcí, v propagaci Honorverse na conech a zároveň jsou členy klubu alespoň 4 roky.
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Uděluje velitel eskadry jménem Admirality.
  Monarch’s Thanks (Poděkování panovníka)

Za co se uděluje: Toto ocenění uděluje ministerský předseda David Weber za mimořádně dobře zvládnutý úkol nebo službu.
Toto vyznamenání se nenosí formou ribbonu, ale jako fialová stuha na pravém rukávu uniformy.
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Ministerský předseda David Weber jménem královny.
  Conspicious Gallantry Medal (CGM) (Medaile za chrabrost)

Za co se uděluje: Uděluje se členům, kteří dlouhodobě pomáhají, jsou aktivní a vždycky dělají dobrovolníka. Typ, na který se můžete v jakékoliv situaci spolehnout.
Komu: RMN, RMMC, RMA
Kdo uděluje: Uděluje velící důstojník lodi.
  Gryphon Star (GS) (Gryfská hvězda)

Za co se uděluje: Toto je nejvyšší vyznamenání za statečnost. Uděluje se za konání služby nad rámec povinností. Jedná se o nižší verzi Královnina kříže za statečnost.
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Uděluje velitel eskadry jménem Admirality.
  Wound Stripe (Pruh za zranění)

Za co se uděluje: Uděluje se za a) zranění na akci vyžadující lékařské ošetření; b) za 4 úspěšné Bloodcony. Další udělení je za 30 úspěšných Bloodconů.Toto vyznamenání se nenosí formou ribbonu, ale jako rudá stuha na pravé paži.
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN
Kdo uděluje: Zisk je automatický po splnění podmínek.
  Queen’s Bravery Medal (QBM) (Královnina medaile za statečnost)

Za co se uděluje: Uděluje se za konání služby nad rámec povinností. Jedná se o nižší verzi Gryfské hvězdy.
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Uděluje velitel eskadry jménem Admirality.
  Mentioned in Dispatches (Zmíněn v depeších)

Za co se uděluje: Vyznamenání za mimořádnou službu nad rámec povinností. Vyznamenaný je formálně zmíněn v hlášení kapitána. Toto vyznamenání se nenosí formou ribbonu, ale jako žlutá stuha na pravé paži.
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Uděluje velící důstojník lodi.
  Conspicuous Bravery Medal (CBM) (Medaile za mimořádnou statečnost)

Za co se uděluje: Uděluje se za konání služby nad rámec povinností. Jedná se o nižší verzi Královniny medaile za statečnost (QBM).
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Uděluje velící důstojník lodi.
  Conspicuous Service Medal (Medaile za mimořádnou službu)

Za co se uděluje: Uděluje se za výjimečnou dlouhodobou službu (12 měsíců) ve vedoucí pozici v rámci klubu (kapitán lodi, velitel mariňáckého odřadu, etc.)
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Uděluje velitel eskadry jménem Admirality.
  Meritorious Service Medal (Medaile za záslužnou službu)

Za co se uděluje: Tato medaile je formou ocenění dobré práce člena posádky. Uděluje se za dobrovolnou činnost pro klub, která má dopad y mimo klub. Například úspěšné sestavení týmu na propagaci klubu na jiné akci. Vyznamenaný by měl zaujímat velitelskou pozici (velitel lodi, MARDETu apod.), ale není to podmínkou. Jedná se o vyšší úroveň Navy Commendation Decoration, takže platí podobná pravidla.
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Uděluje velitel eskadry na návrh kapitánů a štábu.
  Navy Commendation Decoration (Pochvala námořnictva)

Za co se uděluje: Tato medaile je formou ocenění dobré práce člena posádky. Může se udělit za jakoukoliv dobrovolnou činnost, které se účastnil člen posádky. Například držení hlídky u simulátoru Artemis, zapůjčení techniky na akci klubu, zajištění cateringu nebo výpomoc během LARPu etc. Jedná se o vyšší úroveň Navy Achievement Medal, takže platí podobná pravidla.
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Uděluje velitel eskadry na návrh kapitánů a štábu.
  Navy Achievement Medal (Medaile za zásluhy pro námořnictvo)

Za co se uděluje: Tato medaile je formou ocenění dobré práce člena posádky. Může se udělit za jakoukoliv dobrovolnou činnost, které se účastnil člen posádky. Například držení hlídky u simulátoru Artemis, zapůjčení techniky na akci klubu, zajištění cateringu nebo výpomoc během LARPu etc.
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Velící důstojník lodi.
  Prisoner of War Medal

Za co se uděluje: čeká se na upřesnění
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: čeká se na upřesnění
  Silesian Anti-Piracy Campaign Medal

Za co se uděluje: Uděluje se za aktivní účast na zahraniční akci. Důležitá je aktivní participace, nejenom prostá účast (např. přednáška na zahraničním conu).
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Kapitán po splnění podmínek
  Masada Occupation Medal

Za co se uděluje: čeká se na upřesnění
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: čeká se na upřesnění
  Havenite War Campaign Medal (Medaile za službu v Havenské válce)

Za co se uděluje: Uděluje se za aktivní účast na conu v rámci Honorverse programu (bezpečák, organizátor, přednášející – přednášky tématicky k Honorverse).
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Velící důstojník lodi po splnění podmínek.
  King Roger III.  Coronation Medal  (Korunovační medaile krále Rogera III.)

Za co se uděluje: Tato medaile se udělovala pouze jednou a to aktivním členům, kteří byli u založení klubu v roce 2008 a zůstali aktivní.
Komu: RMN, RMMC, RMA
Kdo uděluje: Velitel eskadry jménem královny.
  Manticore Service Medal (Mantichorská medaile za službu)

Za co se uděluje: Uděluje se za desátý aktivně odsloužený rok.
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Uděluje velitel eskadry na základě informací od štábu.
  Manticoran Reserve Service Medal (Mantichorská medaile za službu v záloze)

Za co se uděluje: Uděluje se za pátý rok členství (pět let po vstupu do klubu, ať už něco děláte, nebo ne.)
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Uděluje velitel eskadry na základě informací od štábu.
  Good Conduct Medal (Medaile za dobrou službu)

Za co se uděluje: Uděluje se za pátý aktivní rok členství. (Nemusí být v řadě.) automaticky.
Komu: RMN, RMMC, RMA
Kdo uděluje: Uděluje velitel eskadry na základě informací od štábu.
  Space Service Deployment Ribbon (Stužka za službu ve vesmíru)

Za co se uděluje: Toto je základní medaile za službu ve vesmíru. Má na ni nárok každý člen posádky, který je přidělen na loď.
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Uděluje velící důstojník při prvním přidělení na palubu.
  Naval Rifle High Expert Award

Za co se uděluje: Uděluje se za účast na 10 venkovních akcích Bohemia Station (airsoft, paintball, dlouhá zbraň na střelnici).
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Velící důstojník lodi na základě předloženého seznamu akcí.
  Naval Pistol High Expert Award

Za co se uděluje: Uděluje se za účast na 10 střeleckých akcích (např. laser game, pistole na střelnici).
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Velící důstojník lodi na základě předloženého seznamu akcí.
44 - Distinquished Weapons Medal Qualification Medal.png  Distinguished Weapons Qualification Medal – GSN

Za co se uděluje: Uděluje se za účast na 10 střeleckých akcích (např. laser game, pistole na střelnici).
Komu: GSN
Kdo uděluje: Velící důstojník lodi na základě předloženého seznamu akcí.
  Naval Rifle Expert Award

Za co se uděluje: Uděluje se za účast na 6 venkovních akcích Bohemia Station (airsoft, paintball, dlouhá zbraň na střelnici).
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Velící důstojník lodi na základě předloženého seznamu akcí.
  Naval Pistol Expert Award

Za co se uděluje: Uděluje se za účast na 6 střeleckých akcích (např. laser game, pistole na střelnici).
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Velící důstojník lodi na základě předloženého seznamu akcí.
45 - Weapons Medal Qualification Medal.png  Weapon Qualifications Medal – GSN

Za co se uděluje: Uděluje se za získání na 6 střeleckých akcích (např. laser game, pistole na střelnici).
Komu: GSN
Kdo uděluje: Velící důstojník lodi na základě předloženého seznamu akcí.
  Naval Rifle Sharpshoter Award

Za co se uděluje: Uděluje se za účast na 3 venkovních akcích Bohemia Station (airsoft, paintball, dlouhá zbraň na střelnici).
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Velící důstojník lodi na základě předloženého seznamu akcí.
  Naval Pistol Sharpshooter Award

Za co se uděluje: Uděluje se za účast na 3 střeleckých akcích (např. laser game, pistole na střelnici).
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Velící důstojník lodi na základě předloženého seznamu akcí.
http://wiki.trmn.org/wiki/images/thumb/Recruit_training_%28ribbon%29.png/105px-Recruit_training_%28ribbon%29.png  Navy Marine Achievement Medal (NAM / MAM) – TRMN

Za co se uděluje: Uděluje se za působení na pozici instruktora na Saganami Islan Academy po dobu minimálně šesti měsíců.
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Šestý vesmírmý lord
Armed forces service medal  Armed Forces Service Medal – TRMN

Za co se uděluje: Uděluje se za splnění kurzu poddůstojníka a kurzu důstojníka. Splnění SIA-RMN-0001 nebo SIA-RMMC-0001 a zároveň splnění SIA-RMN-0101 nebo SIA-RMMC-0101.
Komu: RMN, RMMC, RMA, GSN, IAN, RHN, civilisté
Kdo uděluje: Automaticky po splnění kurzu v příslušné sekci v Meduse.

Poznámky:

  • Ve světě Honor Harringtonové se medaile za chrabrost (gallantry) udělují za hrdinství v boji proti nepříteli, zatímco medaile za statečnost (bravery) se udělují za hrdinství v nebojové situaci (např. pomoc obětem laviny, záchrana během nehody ve strojovně). V rámci fanklubu je to sice částečně sporné, nicméně chrabrost souvisí přímo s věcmi spojenými s pomocí klubu a propagace (např. zařizování návštěvy Davida Webera, organizace linií na conech apod.) a statečnost jako pomoc nejen členům klubu v krizových situacích nebo statečnost mimo fandom (např. pózování pro kalendář, záchrana života účastníka conu apod.)
  • Královská mantichorská námořní pěchota spadá organizačně pod Královské mantichorské námořnictvo, proto mají stejné typy medailí. Nebuďte tedy zmateni například tím, že mariňák dostane medaili, která má v názvu „Navy“.
  • Vzhledem k nedostupnosti graysonských medailí budou graysonští členové eskadry dostávat RMN ekvivalenty, které se jim vymění po návratu na Grayson. Z tohoto důvodu nejsou uvedeny graysonské ekvivalenty v tomto přehledu ani GSN v kolonce „KOMU“
  • Některá vyznamenání opravňují nositele k nošení titulu za jménem (ve tvaru zkratky onoho vyznamenání). Například nositel Mantichorského kříže (Manticore Cross) bude mít za jménem MC.
  • V rámci fanklubu je důležité dbát i na poměr počtu medailí ku počtu členům. Mnohem více lidí například sloužilo ve válce Mantichory s Havenem, proto je snazší získat Medaili za Službu v Mantichorsko-Havenské válce (Havenite War Campaign Medal) než je získat Mantichorský kříž (Manticore Cross), který získala Honor za hrdinství u Bazilišku.
  • Ribbony medailí se nosí u uniformy na kolejničce. Pokud nevíte v jakém pořadí medaile umístit, pomůže vám speciální program. Klikněte sem
  • Medaile se objednávají přes BuSup a kolejničky se dají sehnat v různých ArmyShopech. (kontaktujte logistického důstojníka zde (LINK).