BuNine

BuNine, či též Bureau Nine je skupina fanoušků, kteří slouží coby poradci v různých záležitostech a hlídači kánonu pro Honorverse. Číslo devět současně označuje i počet zakládajících členů.
Celé BuNine začalo jako neformální skupina fanoušků, kteří se sešli kolem Toma Popa a Kena Burnsida, designéra hry Saganami Island Tactical Simulator od společnosti Ad Astra Games. Tam začala jejich práce na Honorverse. Společně se pak podíleli na takzvaném „Great Resizing“ –  Velkém zmenšování. To nastalo poté, co skupina došla k tomu, že čísla u velikostí lodí, se kterými David Weber do té doby operoval, prostě nesedí a je potřeba provést radikální změnu.
Většina členů je nějakým způsobem spojena s americkými ozbrojenými složkami, hlavně s americkým námořnictvem. Mezi dalšími v jejich řadách působí i právník, počítačový specialista či lékařský odborník. Čím se ovšem BuNine odlišuje od jiných fanouškovských skupin je to, že většina jeho členů má zaměstnání, která se dotýkají i jejich koníčku. („Jsem námořní analytik. Jako koníček analyzuju námořnictva, která neexistují.“)
Postupem času se celá skupina začala organizovat a přijala jméno BuNine a začala se pravidelně scházet. Když se poté přiblížilo výročí 20 let od vydání Stanice Bazilišek, David navrhl BuNine, aby zpracovala a vydala House of Steel – kompendium, obsahující vše, co dnes o Honorverse známe. A tak vznikla oficiální společnost BuNine Inc.