Členové

Seznam posádky lodi -

Velitelská Sekce

Administrativní Sekce

Taktická Sekce

Taktický důstojník
Starší poručík Tomáš Veselý

Astrogační Sekce

Spojovací Sekce

Technická Sekce

Logistická Sekce

Sekce Letových operací

Zdravotnická Sekce

Námořní pěchota

Kadeti

Sekce neurčena