Členové

Seznam posádky lodi -

Velení

Operační Sekce

Administrativa

Taktická Sekce

Astrogační Sekce

Spojovací Sekce

Technická Sekce

Logistická Sekce

Sekce Letových operací

Zdravotnická Sekce

Námořní pěchota

Kadeti

Sekce neurčena