Romány – Honorverse

Série Honor Harringtonová (hlavní linie)

Spinoff série ze světa Honor Harringtonové

  • Crown of Slaves (Koruna otroků) (napsáno spolu s Ericem Flintem)
  • Shadows of Saganami (Ve Stínu Saganamiho)
  • Storm from the Shadows
  • Torch for Freedom (Pochodeň svobody) (napsáno spolu s Ericem Flintem)

Sbírky povídek ze světa Honor Harringtonové

  • More than Honor (Víc než čest)
  • Words of Honor (Světy Honor Harringtonové)
  • Changer of the Worlds (Měnitelka světů)
  • Service of the Sword (Ve službách meče)